Laleye Değer, İstanbulluya Değer...

İLAV İstanbul Lale Vakfı Kuruldu...

Lale Anadolu´da 16. YY.´a kadar yabani bir çiçek olarak yetişmiştir. Bu tarihten sonra ise insanlar tarafından bahçelerde yetiştirilen bir çiçek olmaya başlamıştır. Taşralı olarak yetiştirilen Lale; Osmanlı´nın Başkenti İstanbul´da yükselişe geçerek; üstüne yüklenen tasavvufi anlamında etkisiyle yalnızca çiçek olmaktan çıkarak sanatın her alanında kendine yer bulmuştur. Öyle ki Osmanlı´da Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi şair padişahlar şiirlerinde Lale temasını işlemişlerdir.

İşte yukarıda kısaca özetlediğim tarihsel sürecin sonucunda Lale zamanla İstanbul ile özdeşleşmiş ve adeta İstanbul´un simgesi olmuştur. Öyle ki Anavatanı İstanbul olan "Lale_i Rumi" adlı Lale türü (ki bu Lale türü İstanbul Lalesi, Osmanlı Lalesi olarak da adlandırılmaktadır) ortaya çıkmıştır. İstanbul´da Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren çokça Lale ekilmeye, yetiştirilmeye başlanılmıştır. Osmanlı´da Laleye verilen önem yüzyıllar boyunca inişli çıkışlı devam etmiş Padişah III. Ahmet devrinde zirveye çıkmıştır. Nitekim bu dönem tarihçiler tarafından "Lale Devri" olarak adlandırılmış ve yüzyıllarca İstanbul´un tarihsel kent kimliğinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Sonuç olarak yaşadığımız bu şehrin tarihi ve kültürel kent kimliğinde yıllarca vazgeçilmez bir öğe olarak kullanılan lale; "Anavatanına geri dönen sultan Lale" sloganıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mimar Kadir Topbaş´ın talimatıyla kent peyzajında bir çiçek olarak tekrar yerini almıştır.

İçinde yaşadığımız bu şehirde gerek peyzaj öğesi gerekse kültür ve sanat alanında bir figür olarak önemli bir yeri olduğuna inandığımız lalenin üretiminin artırılması,yaygınlaştırılması,yurt dışı örneklerinde olduğu gibi ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları yürütmek,bu konuda çalışan,kişi,kurum ve kuruluşları desteklemek,bilimsel amaçlı çalışmaları yürütmek gayesiyle İstanbul Lale Vakfı(İLAV)Beyoğlu 57. Noterliğinin 27.06.2012 tarih 07854 yevmiye numaralı kuruluş senedi ile yine aynı noterliğin 17.09.2012 tarih 11154 yevmiye numaralı tadil senediyle Bahattin Ulusan, Hasan Hacıbektaşoğlu tarafından kurulmuştur .Vakfın mütevelli heyetinde kurucularla birlikte M.İhsan Şimşek, Eyüp Karahan ve Abdurrahman Şen yer almaktadır.

Vakıf, lalenin bir çiçek olmasının ötesinde geçmiş kültürümüzde geleneksel el sanatlarımızda ve edebiyatımızın çeşitli dallarında bir figür ve esin kaynağı olmasından esinlenerek bu değerlerimizin kaybolmadan sürdürülmesine de şüphesiz katkı sağlayacaktır . Bu amaçlar doğrultusunda bu yıl içerisinde İstanbul Lale Müzesi ve Araştırma Merkezini de kurarak faaliyete geçirmeyi planlamaktadır.