Laleye Değer, İstanbulluya Değer...

İstanbul Lale Vakfı İktisadi İşletmesi Kuruldu...

2012 yılı sonunda lalenin üretiminin artırılması,yaygınlaştırılması,yurt dışı örneklerinde olduğu gibi ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları yürütmek,bu konuda çalışan,kişi,kurum ve kuruluşları desteklemek,bilimsel amaçlı çalışmaları yürütmek gayesiyle kurulan İstanbul Lale Vakfında , vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere 09.01.2013 tarih 5 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden 14.01.2013 tarihinde İstanbul Lale Vakfı İktisadi İşletmesini kuruldu.

İstanbul Ticaret Sicilinde 849901 numara ile kaydı yapılan İstanbul Lale Vakfı İktisadi İşletmesi , vakıf amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden gelir elde etmek,vakfa gelir sağlamak üzere olağan işletme ilkelerine göre lale türlerinin araştırılması ve çoğaltılarak satışı,lalenin ulusal ve uluslar arası alanlarda tanıtımının yapılması,lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yeri,konumu hakkında kitap,dergi basmak ve satmak,basılacak dergi ve broşürler için ilan ve reklam almak,müze kurmak ve sergi düzenlemek ,müzeye gelir getirmesi açısından lale ile ilgili hediyelik eşya satışı yapımı ve satışı yapmak.Sergi esnasında sergiye konu eserlerin satışını yapmak.Vakfa gelir getirmesi amacıyla bir sosyal tesis kurmak ve işletmek konularında faaliyette bulunacaktır.

İstanbul Lale vakfı İktisadi İşletmesinin müdürlüğünü de Vakıf yönetim kurulu Başkanı Bahattin Ulusan yürütecektir.