Laleye Değer, İstanbulluya Değer...

TÜRKİYE’ DE İLK OLAN LALE MÜZESİ MİNİK ZİYARETÇİLERİNİ AĞARLIYOR

 20.04.2015

Türkiye ‘ de ilk dünyada ikinci Lale Müzemizin açılışını 17 Nisan 2015 Cuma günü geniş ilgi ve katılım ile gerçekleştirmiştik. Müzemiz çok geçmeden minik ziyaretçilerimizin akınına uğradı. Minik ziyaretçilerimiz, müzede lalenin botanik gelişimini , lale türleri ve çeşitlerini modern müzecilik yöntemi ile interaktif yöntemler sayesinde yaparak uygulayarak eğlenerek öğreniyorlar. Bunun yanı sıra geleneksel Türk el sanatı olan Ebru’nun dijital ortamda uygulamalı olarak kendi Ebrularını oluşturmaları görsel zekayı olumlu yönde etkilenmekle birlikte çocuklara büyük keyif veriyor.

 Müzede, lalenin bir soğan olarak dikiminden çiçek olarak açmasına kadarki büyüyüp gelişme süreçlerinin botanik biliminden yararlanılarak gösterilmektedir. Lale türleri ve çeşitleriyle ilgili bilgilerin görsel materyaller ile desteklenerek özellikle eğitim çağındaki çocuklar ve gençlere anlatılmasını hedefleyen materyaller müzemizde yer almaktadır. İnteraktif yöntemler kullanılarak lale hakkındaki temel bilgilerin eğitici ve eğlendirici şekilde ziyaretçilere sunulmakta, geleneksel Türk el sanatı olan Ebru’nun bilgisayar ve dijital yazılımlar kullanılarak ilgi çekici bir şekilde uygulamalı olarak gösterilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda bir devre adını vermiş olan Lalenin İstanbul’un kültüründeki yeri, önemi, eserleriyle ilgili yapılan araştırmaların sonucunda elde edilen bilgilerin dijital teknikler ve modern müzecilik yöntemleri kullanılarak ziyaretçilere tanıtılmakta , etnografik ve kültürel objeler içerisinden lale deseni ve figürleri kullanılarak yapılmış olan geleneksel el sanatı ürünleri sergilenmektedir.