Başkanın Mesajı

  1. Ana Sayfa
  2. Başkanın Mesajı

Lale Anadolu topraklarında doğmuştur. Değişirken devam eden, devam ederken değişen,sonsuzluğa akıp giden zaman içerisinde Selçukluların,Osmanlıların elinde  suya çizilen ebru olmuştur.Udun,tamburun tellerinde şarkı olmuştur.Kelimelerle ifadesini bulup şiir olmuştur.Ustasının elinde hat olmuştur.Padişah kaftanlarına,saray eşyalarına süs,motif olmuştur.İstanbul´un fethi ile birlikte İstanbul´a gelen lale,İstanbullu olmuştur.İstanbul ´u seven lale bu topraklarda daha da büyüyerek İstanbul´un çiçeği olmuştur.İstanbul´da da sadece çiçek olarak  kalmayan lale,  camii,mescit, türbe  ve medrese gibi mimari yapıların  duvarlarında motif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Ayrıca rölyefler,desenler,minyatürler,nakışlar,tezhipler ve dokümanlar ile İstanbul´un gündelik hayatının da ayrılmaz bir parçası olmuştur.Sonuç olarak yaşadığımız  bu şehrin tarihi ve kültürel kent kimliğinde yıllarca vazgeçilmez bir öğe olarak kullanılan lale; “Anavatanına geri dönen sultan Lale” sloganıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ ´ın talimatıyla kent peyzajında bir çiçek olarak tekrar yerini  almıştır.

İstanbul Lale Vakfı bir ihtiyaçtan doğmuştur.Yerelde İstanbul´un genel de ise ülkemizin endemik bitkisel florasında önemli bir yer tutan lalenin tekrar o geçmiş ışıltılı günlerinde olduğu gibi bir peyzaj öğesi olarak öneminin ortaya çıkarılması, üretiminin artırılması,yaygınlaştırılması,yurt dışı örneklerinde olduğu gibi ülkemizin ekonomisine  ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları yürütmek,bu konuda çalışan,kişi,kurum ve kuruluşları desteklemek,bilimsel amaçlı çalışmaları yürütmek gayesiyle  kurulmuştur .Vakfımız,lalenin bir çiçek olmasının ötesinde geçmiş kültürümüzde  geleneksel  el sanatlarımızda ve   edebiyatımızın  çeşitli dallarında bir figür ve   esin kaynağı olmasından esinlenerek bu  değerlerimizin kaybolmadan sürdürülmesine de şüphesiz katkı sağlayacaktır .Vakfımız bu amaçlar doğrultusunda bu yıl içerisinde   İstanbul Lale Müzesi ve Araştırma Merkezini de  kurarak faaliyete  geçirmeyi planlamaktadır.

Vakfımızın Ülkemiz ve İstanbul için hayırlı hizmetler sunacağına olan inancımla başta kuruluşumuzdan itibaren bizden  manevi desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ olmak üzere, vakıf kurucusu  arkadaşlarıma, kuruluşumuzda emeği geçen gönüllü çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Allah yardımcımız olsun.

Salih ARSLAN
İstanbul Lale Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı