Onursal Başkanın Mesajı

  1. Ana Sayfa
  2. Onursal Başkanın Mesajı

Lale, adını bir devre vermiş, doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip yerel bir çiçektir. Orta Asya´dan Anadolu´ya, kilimlerimizden tablolarımıza, bahçelerimizden parklarımıza kadar hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Lale, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olan şehrimizin de sembolü haline gelmiştir. Dünü, bugünü ve geleceğiyle Lale İstanbul´dur. İstanbulludur.

Bu duygu ve anlayıştan hareketle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz son 8 yılda İstanbul´un bahçelerinde, parklarında, meydanlarında, pencere önlerindeki saksılarda milyonlarca Lale açtı. Düzenlemiş olduğumuz sempozyumlarda dünden bugüne Lalenin tarihini ve yerini tartıştık. İstanbul Lale´sini daha iyi ve yakından tanıdık. En güzel Lale yarışması ile Festivallere İstanbullu hemşerilerimizin heyecanını da taşımış olduk. Lale´yi düzenlemiş olduğumuz sergilerle, sanat etkinlikleri kapsamında halkımızla buluşturduk.

8 yıl önce “ANAVATANINA DÖNEN SULTAN, LALE” sloganıyla başlatmış olduğumuz bu çalışmalarımız İstanbullular tarafından da takdirle karşılandı.

Vakıflar bir hizmetin, bir kültürün, bir milli varlığın sürdürülmesi ve yaşatılması amacıyla kişiler tarafından kurulan ve bağışlarla varlığını sürdüren geçmiş tarihimizde de önemli misyonlar üstlenmiş köklü kurumlardır. İstanbul Lale Vakfının da geçmiş tarihimizde gerek bir peyzaj öğesi ve çiçek olarak önemli bir yer tutan ve gerekse kültür, sanat ve edebiyatın çeşitli dallarına esin konusu olan Lale´nin yaşatılması, bu kültür birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir misyon üstleneceğine olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Vakıf kurucularını, yöneticilerini kutluyor, Vakfın başta İstanbul olmak üzere ülkemiz için yararlı hizmetler ve çalışmaları sürdürmesini içtenlikle diliyorum.

Başarı dileklerimle…