Misyon

Lalenin bir Türk çiçeği olduğu olgusunu ulusal ve uluslar arası düzeyde pekiştirmek Ülkemizde yeniden bilinirliğini artırmak,üretimini yaygınlaştırmak,üretim kalitesini artırmak,türlerini çoğaltmak gayesiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,üniversiteler, üreticiler ve meslek kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütmek.

Lalenin bir figür olarak Türk kültür ve sanat hayatındaki yeri, konumu ile ilgili araştırmalar yapmak,bu alanda yapılmış  eserleri sergilemek,topluma tanıtmak ,bu eserlerin korunması ve yaşatılmasını sağlamak.

Vizyon

Ülkemizdeki yerli üreticilerimiz tarafından halen 50.000.000 adet/yıl olan lale soğanı üretimini 10 yıl sonrasında 2.000.000.000 adet / yıl a çıkarmak amacıyla lalenin peyzaj ve diğer sınai sektörlerdeki önemini belirten çalışmalara ağırlık vermek. Lale soğanı üretiminin ülkemizde  gerek istihdam sağlayacak  gerekse ekonomiye katma değer sağlayacak bir sektör olduğu bilincini üreticilerimize aşılamak.Lale soğanını ihraç edilen bir mal haline getirmek. Ülkemizin geçmiş tarihinde bir peyzaj öğesi ,çiçek olarak unutulmaya yüz tutan milli çiçeğimiz laleyi tarihimizde yer aldığı şekilde eski  ihtişamlı günlerine kavuşturmak;günümüzde ise lalenin bir Türk çiçeği olduğunu tüm dünyaya duyurmak,bu gerçeğin kabulü ve tescilini sağlamak. Ülkemizin ve İstanbul´un  uluslararası arenada da lale üretimi ve peyzaj alanındaki yürüteceği başarılı çalışmalarla adından söz edilmesini sağlamak

Geçmiş tarihimizde geleneksel el sanatlarında bir sanat objesi,figür olarak kullanılan lalenin kaybolmaya yüz tutmuş bu el sanatların da yeniden hayat bulmasına olanak sağlamak.Bu amaçla geleneksel el sanatları ustalarına maddi manevi destek vermek. Edebiyat,resim,şiir gibi laleyi tema olarak işleyen eserlerin basımı,yayımı ve dağıtımına destek vermek.

Lale Müzesi ve araştırma Merkezi´ni kurarak uluslar arası düzeyde lale denildiğinde adı ilk akla gelen ulusal kurumumuz olmasını  sağlamak.