İstanbul Lale Müzesi

 1. Ana Sayfa
 2. İstanbul Lale Müzesi

İstanbul Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi bünyesinde daimi ve süreli sergi salonları, fotoğraf sergi salonu, toplantı ve konferans salonu, açık sergi alanları, kütüphane, uygulamalı eğitim alanları, hediyelik eşya satış reyonları, kafeterya, yönetim ofisleri ile diğer ihtiyaç duyulan donatı alanları bulunmaktadır.

Lale Müzesi ve Araştırma Merkezi Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslar arası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi ile lalelerin korunmasını sağlamak; lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yeri, konumu hakkında araştırmalar yapmak ve bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaları ve eserleri tanıtmak, sergilemek amacıyla kurulmuştur.

LALE MÜZESİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Türkiye genelinde lalelerin yaygınlaştırılması, lale türlerinin araştırılarak çoğaltılması, ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesi ile lalelerin korunmasını sağlamak; lalenin Türk kültür ve sanat hayatındaki yeri, konumu hakkında araştırmalar yapmak.

 • Giriş holü
 • Müze bilet satış reyonu
 • Bekleme salonu
 • Fotoğraf sergi salonu
 • Toplantı ve Konferans salonu
 • Kütüphane
 • Daimi ve süreli sergi salonları
 • Yönetim bölümü
 • Lavabo-Tuvaletler
 • Kafeterya ve sosyal tesisler
 • Hediyelik eşya satış reyonları
 • Açık sergi alanları
 • Uygulamalı eğitim alanı
 • Otopark ve güvenlik kulübesi
 • İhtiyaç duyulacak diğer birim ve donatı alanları

1- Lalenin üretimi ve türlerinin çoğaltılmasına yönelik yürüteceği faaliyetler;

a) Başta İstanbul´da olmak üzere ülke düzeyinde Lale soğanı üretiminin yaygınlaştırılması ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yerli üreticilerimizin desteklenmesi, bilimsel anlamda üretim yapmalarına yönelik alt yapılarını oluşturmalarını sağlamaya yönelik uygulamalı eğitimlerin verilmesi

b) Ülkemizde yetiştirilmeyen lale türlerinin de yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla yurt dışında benzer türden hizmetler sunan vakıf ve derneklerle işbirliğine giderek bu yeni türlere ait lale soğanlarının teminine yönelik çalışmalar yapmak

c) İstanbul ve Anadolu´ya özgü lale türlerini bulup tespit etmek; bunların yerli üreticilerimiz tarafından üretimine yönelik faaliyetleri yürütmek

2- Lalenin tanıtımına yönelik yürüteceği faaliyetler;

a) Lalenin bir Türk çiçeği olduğunu ve Orta Asya´ dan Anadolu´ya Türkler tarafından getirildiğini; Anadolu´da 16.YY´dan sonra bahçelerde yetiştirilmeye başlanıldığını ; Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise özellikle istanbul´da gerek saray bahçelerinde ve gerekse halk tarafından yetiştirilen bir çiçek olduğunu; Anadolu´dan Avrupa´ya götürülen bir çiçek olduğu gerçeğini yurtdışında anlatmak; bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı ve sempozyumlar düzenlemek

b) Anadolu ve özellikle istanbul´a özgü endemik lale türlerini tespit ederek bunların kayıt altına alınması ,tescili ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve bilinirliğine yönelik çalışmalar yapmak

c) Ülkemizde üretilecek lale soğanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde satışına yönelik tanıtıcı faaliyetler ve girişimlerde bulunmak;Türk üreticilerinin dünya lale soğanı pazarına girmelerine önderlik etmek

d) Dünyada Lale üretimi konusundaki çalışmaları takip etmek,olası gelişmelerden yerli üreticilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak

e) Ülkemizde yetişen bütün lale türlerini tespit ederek bunları kayıt altına almak ve sergilemek

3- Eğitim amaçlı olarak yürüteceği faaliyetler;

a) Lale soğanı üreticilerinin ihtiyaç duyduğu “Lale soğanı üretimi konusunda” eğitimli kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik kurs ve seminerler düzenlemek

b) Üniversitelerin Ziraat Fakülteleri, bitki üretimine yönelik bölümleri ve peyzaj mimarlığı bölümleriyle işbirliği yaparak ülkemizde lale ve lale soğanı yetiştirilmesine yönelik olarak yapılacak araştırmaları desteklemek

c) Lale soğanı üreticileri ile peyzaj sektöründe uygulamaya yönelik çalışan sektör firmalarına lale soğanı üretimi ile peyzaj da lalenin yeri ve önemi ile dünya örnekleri konusunda üniversitelerin ilgili bölümlerinin de desteği ile eğitim vermek;

d) İlk öğretim okulları,ortaokul ve lise seviyesindeki okullarla iş birliği yaparak Ülkemizde lale üretimi konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmek, seçilecek pilot okulların müze imkanlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak

e) Ülkemizdeki lale soğanı üreticiliği ile peyzaj sektöründe lalenin önemi ve olası gelişmeleri anlatacak süreli yayın şeklinde dergi çıkarmak

f) Lale yapraklarından gıda boyası,Tekstil boyası, esans üretimi ve benzeri türde sınai ürün elde edilmesi konusunda yapılacak Ar-ge çalışmalarına destek vermek,Üniversiteler,Tübitak ve benzeri bilimsel araştırma yapan kurum ve kuruluşlarla bu konu üzerinde ortak araştırma projeleri yürütmek

4- Kültür,sanat ve edebiyata yönelik olarak yürüteceği faaliyetler;

a) Laleyle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Lale festivaline destek vermek, festival bünyesinde düzenlenecek toplantı ve sempozyumlara ve diğer etkinliklere ev sahipliği yapmak,konusu lale olan eserleri müze sergi salonlarında sergilemek

b) Festival zamanı dışında lale ile ilgili her türlü eseri (resim,ebru,tezhip,çini ve diğer el sanatları ürün ve eserleri) sergilemek

c) Lale konulu her türlü edebi eserin basımı, yayımlanması ve satışına yönelik faaliyetleri yürütmek.

d) İçeriğini Lale soğanı üretimi ve bu soğanların peyzaj alanında kullanımına ilişkin kitap ve yayınlar ile lalenin bir figür olarak kullanıldığı el sanatları eserlerin ve de lale konusunun bir tema olarak işlendiği resim,şiir ve roman ve benzeri eserlerin oluşturduğu bir kütüphane oluşturmak

e) Yurtdışında yayımlanmış olan ve konusu lale olan kaynak niteliğindeki kitaplarını çevirisini yaparak konuyla ilgilenen kesimlerin bu kaynaklardan yararlanmalarını sağlamak

f) Yabancılara ülkemizde yapılan çalışmaları anlatmak üzere konuyla ilgili önemli kaynak kitaplarımızın İngilizce basımlarını yapmak

1- İstanbul ölçeğindeki hedef kitlesi;

a) Yerli Lale soğanı üreticileri
b) Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri
c) Peyzaj sektöründe uygulama yapan firma, kişi ve kuruluşlar
d) İstanbul´daki Üniversitelerin Ziraat fakülteleri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile Bitki ve çiçek üretimine ilişkin bölümleri
e) Lale ve lale soğanı yetiştirilmesi konusunda araştırma yapan ve/veya yapmak isteyen akademik çevreler, öğretim üyeleri, yüksek lisans ve lisans öğrencileri
f) Tarım il Müdürlüğü, Ziraat odaları ve konuyla ilgili diğer meslek odaları

2- Türkiye ölçeğinde hedef kitlesi;

a) Ulusal düzeyde lale soğanı üreticileri
b) Diğer Büyükşehir, il ve ilçe başkanlıkları
c) Ulusal düzeyde Peyzaj sektöründe uygulama yapan firma, kişi ve kuruluşlar
d) Ulusal düzeyde Üniversitelerin Ziraat fakülteleri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile Bitki ve çiçek üretimine ilişkin bölümleri
e) Ülke çapında Lale ve lale soğanı yetiştirilmesi konusunda araştırma yapan ve/veya yapmak isteyen akademik çevreler, öğretim üyeleri, yüksek lisans ve lisans öğrencileri
f) Tarım Bakanlığı, Konuyla ilgili olarak ulusal düzeyde örgütlenmiş meslek odaları ve bunların oluşturduğu birlikler.

3- Dünya ölçeğinde hedef kitlesi;

a) Lale üretimi konusunda dünyada söz sahibi ülkelerin üretici birlikleri ile lale soğanlarını ve yetiştirilmiş laleleri pazarlayan şirketler
b) Lale soğanı yetiştirilmesi ile lalenin kent peyzajındaki kullanımını değerlendiren, bu konularda araştırma yapan uluslararası vakıf, dernek ve organizasyonlar
c) Dünyada Lale Festivali düzenleyen ülkeler ve bu ülkelerdeki bu festivallere katkı sağlayan Vakıf ve Dernekler

 • Ülkemizdeki yerli üreticilerimiz tarafından halen 50.000.000 adet/yıl olan lale soğanı üretimini 10 yıl sonrasında 2.000.000.000 adet/ yıl´a çıkarmak amacıyla lalenin peyzaj ve diğer sınai sektörlerdeki önemini belirten çalışmalara ağırlık vermek. Lale soğanı üretiminin ülkemizde gerek istihdam sağlayacak gerekse ekonomiye katma değer sağlayacak bir sektör olduğu bilincini üreticilerimize aşılamak. Lale soğanını ihraç edilen bir mal haline getirmek.
 • Müze ve Araştırma Merkezini 10. Yılın sonunda her yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği bir yer haline getirmek
 • Ülkemizin geçmiş tarihinde bir peyzaj öğesi, çiçek olarak unutulmaya yüz tutan milli çiçeğimiz laleyi tarihimizde yer aldığı şekilde eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak; günümüzde ise lalenin bir Türk çiçeği olduğunu tüm dünyaya duyurmak, bu gerçeğin kabulü ve tescilini sağlamak.
 • Ülkemizin ve İstanbul´un uluslararası arenada da lale üretimi ve peyzaj alanındaki yürüteceği başarılı çalışmalarla adından söz edilmesini sağlamak
 • Geçmiş tarihimizde geleneksel el sanatlarında bir sanat objesi, figür olarak kullanılan lalenin, kaybolmaya yüz tutmuş bu el sanatlarında yeniden hayat bulmasına olanak sağlamak. Bu amaçla geleneksel el sanatları ustalarına maddi manevi destek vermek.
 • Edebiyat, resim, şiir gibi laleyi tema olarak işleyen eserlerin basımı, yayımı ve dağıtımına destek vermek.
 • 10 yılın sonunda Müze ve Araştırma Merkezi´nin uluslararası düzeyde lale denildiğinde adı ilk akla gelen ulusal kurumumuz olmasını sağlamak.